Dla początkujących

Jak wstawić znak specjalny w edytorze WordPress?

Dodawanie znaku specjalnego w WordPress jest bardzo łatwe. W samym edytorze tekstu tinyMCE dostępne jest  250 dodatkowych znaków a bynajmniej to nie jedyny sposób na ich dodawanie. Jak dodać znak specjalny z pomocą edytora tekstu? W celu dodania znaku specjalnego klikamy w symbol omegi. Następnie otworzy się nam okno z listą różnych znaków. Okno składa […]

Przewiń na górę