Dodatkowe ustawienia menu w WordPress

Czas czytania: 3 minut

Zapewne każdy użytkownik WordPress zastanawiał się nad tym jak zmodyfikować menu tak by jeden z przycisków wyglądał i zachowywał się inaczej niż pozostałe.

Na to pytanie jak i inne znajdziecie poniżej.

Opcje ekranu

Chcąc zmodyfikować menu o dodatkowe domyślne opcje należy wejść w zakładkę Wygląd -> Menu w panelu administracyjnym WordPress. Następnie w nowo otwartej karcie klikamy w przycisk „Opcje ekranu”.

Znajduje się on w prawym górym rogu pod nazwą użytkownika.

opcje ekranu

Po kliknięciu w opcję wysunie nam się dodatkowy panel z opcjami, które możemy uruchomić w naszym systemie lub też wyłączyć.

dodatkowe opcje menu w WordPress

W celu włączenia danej opcji wystarczy ją jedynie zaznaczyć.

Zmiana ilości bloków

W sekcji Bloki mamy możliwość włączania i wyłączni bloków mieszących się w lewej kolumnie karty. Chodzi tu o Strony, Wpisy, Własne odnośniki, Kategorie czy np. tagi.

Jedyne co musimy zrobić to zaznaczyć odpowiednie pole.

 

zmiana ilości bloków

Na powyższym obrazku wyświetla się 5 bloków, zawierających odnośniki do konkretnych elementów.

ukrycie bloku z kategoriami

Z kolei na kolejnym obrazku pale Kategorii zostało odznaczone w efekcie nie można dodać nowej kategorii do menu.

Zaawansowane właściwości menu

Stanowią one drugą część panelu dzięki którym można rozszerzyć możliwości menu.

Jak dodać własne klasy do elementów menu?

Możliwość dodawania własnej klasy włączamy poprzez zaznaczenie opcji „Klasy CSS”. Umożliwi to nam dodawanie klas do wybranych elementów z osobna. Dzięki czemu pojedyncze przyciski w menu mogą mieć swój unikalny wygląd.

Włącz możliwość dodawania klas dla elementów menu

Na powyższym obrazku zaznaczono pole dodania nowej klasy.

Jak włączyć otwieranie w nowej karcie?

W tym samym miejscu znajduje się również opcja „cel odnośnika” – po zaznaczeniu jej w opcjach danego elementu menu pojawi się nowe pole wyboru z jego pomocą będzie można zadecydować, w którym oknie otwieramy dany odnośnik.

otwórz odnośnik w nowej zakładce

Na powyższym obrazku zaznaczono pole „Otwórz odnośnik w nowej zakładce”.